Selecteer een pagina

Privacybeleid Willemien eetwaar

Willemien Bouman, Beneden Molenweg 3a, 4112 NS Beusichem, handelende onder de handelsnamen Willemien eetwaar. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 11052595

Verwerking persoonsgegevens

Willemien eetwaar is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we van u hebben ontvangen. We hebben deze gegevens van u ontvangen omdat u een bestelling in onze webshop hebt gedaan. Deze gegevens worden ook door Willemien eetwaar beheerd en niet met derden gedeeld.

Welke gegevens hebben wij van u

Willemien eetwaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: NAW gegevens incl. betaalgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en inzage in producten die u hebt besteld en overige gegevens die door u verstrekt zijn. Verder bewaren we de inhoud e-mailverkeer met en over de klant, facturatie gegevens, reviews van de klant (gekoppeld aan de feedback company) en andere communicatie met de klant.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Willemien eetwaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw order en betaling en eventuele retouren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Willemien eetwaar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Willemien eetwaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Willemien eetwaar verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google en gevestigd in de Verenigde Staten. Omdat zij gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield, mogen persoonsgegevens met hen gedeeld worden. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om een duidelijk beeld van de website te geven. Onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen we bijvoorbeeld eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker. Gegevens in Google Analytics ouder dan 14 maanden worden in de daaropvolgende maand verwijderd door Google Analytics.

Google Analytics Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Uw persoonsgegevens worden dus niet onthouden, maar uw handelingen op de website.

Conform het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics d.d. 6 maart 2018) is het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, is de functie ‘gegevens delen’ uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

De meeste browsers zijn standaard uitgerust om cookies te accepteren, maar u kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en/ of andere websites niet correct functioneren indien cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willemien eetwaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@willemien-eetwaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Willemien eetwaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@willemien-eetwaar.nl

Proeflokaal  Natuurlijk  Eten

Wil jij je smaakpapillen laten trillen?

Laat mij jou inspireren! Ik ontmoet je graag.

Met smaakvolle groet,

Willemien Bouman

Bezoeklocatie:

Proeflokaal Natuurlijk eten

Bellweg 46

4101 WJ Culemborg

info@willemien-eetwaar.nl

06 – 819 707 29

© Copyright 2021 Willemien eetwaar | Algemene voorwaarden | Privacy | Met door Rozelie Haaksman

Proeflokaal  Natuurlijk  Eten

Wil jij je smaakpapillen laten trillen?

Laat mij jou inspireren! Ik ontmoet je graag.

Met smaakvolle groet,

Willemien Bouman

Bezoeklocatie:

Proeflokaal Natuurlijk eten

Bellweg 46

4101 WJ Culemborg

info@willemien-eetwaar.nl

06 – 819 707 29

© Copyright 2021 Willemien eetwaar | Algemene voorwaardenPrivacy | KvK: 11052595  |  BTW: NL 001926381 B36

Met ♥ door Rozelie Haaksman

Pin It on Pinterest