Archive for oktober 2015 | Monthly archive page

Netwerkbijeenkomst

Cenergy netwerkbijeenkomst

Ook dit kan bij Willemien eetwaar! In augustus vond er een cenergy netwerkbijeenkomst plaats. Gebruik onze mooie en gezellige ruimte en wij verzorgen de innerlijke mens voor het leveren van toppresentaties ! (prestaties)